บทความ
.................................................

สึนามิ

 

แล้วก็เป็นอีกครั้งหนึ่ง
ที่ตอกย้ำให้เห็นเป็นประจักษ์ว่า
อย่างไรเสียธรรมชาติก็ยังยิ่งใหญ่และทรงพลัง
แม้มนุษย์จะสามารถควบคุมธรรมชาติได้หลายอย่าง
แต่ก็ยังต้องสงบเสงี่ยมเจียมตัว
ต่อหน้าการแสดงออกของธรรมชาติ
ที่เกินการคาดคะเนและการหยั่งรู้ของมนุษย์
แล้วยังต้องหวาดผวา
เมื่อต้องผลกระทบจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
นำมาซึ่งความพินาศ การสูญเสีย ความตาย...

แล้วก็เป็นอีกครั้งหนึ่ง
ที่แสดงให้เห็นได้ชัดเจนว่า
แม้มนุษย์จะไม่สามารถจัดการกับธรรมชาติได้เสมอไป
แต่ก็สามารถจัดการกับความรู้สึกได้
และถึงแม้ธรรมชาติจะก่อให้เกิดความเสียหายใหญ่หลวง
แต่ก็ไม่สามารถทำลายความรู้สึกดีๆได้
แม้คลื่นยักษ์จะโถมความตายและการสูญเสียเข้าฝั่ง
แต่คลื่นของคนที่พร้อมจะให้การช่วยเหลือยิ่งใหญ่กว่าเป็นไหนๆ
กระทั่งกลายเป็นพลังแห่งความมีจิตใจที่หลั่งไหลไปยังที่เกิดเหตุ
ทุ่มเทให้ทั้งแรงกายแรงใจ
ทุ่มเทให้ทั้งเวลาและสิ่งของ
ด้วยความปรารถนาอันหนึ่งอันเดียวกัน
ไม่อยากให้สิ่งเลวร้ายที่เกิดขึ้นต้องเลวร้ายไปกว่านี้
สำหรับผู้ที่ต้องประสพด้วยตนเอง
แต่ให้เกิดกำลังใจที่จะยอมรับการสูญเสีย
ให้เกิดความอบอุ่นใจว่าไม่ต้องเผชิญชะตาครั้งนี้ตามลำพัง
ให้เกิดความหวังว่ายังมีสิ่งทรงคุณค่าอีกหลายอย่างที่คุ้มค่ากับการมีชีวิตต่อไป
จนสายตาที่เหนื่อยล้า พบกับสายตาแห่งความเห็นอกเห็นใจ
จนสายตาที่ตื่นตระหนก พบกับสายตาแห่งความเป็นมิตร
จนสายตาที่หวาดหวั่น พบกับสายตาแห่งเพื่อนร่วมโลก
จนสายตาที่ซึมเศร้า พบกับสายตาแห่งพี่น้องร่วมชาติ...

แล้วก็เป็นอีกครั้งหนึ่ง
ที่พิสูจน์ใจคนให้เห็นในธาตุแท้
อยากจะเป็นแค่คนดู หรือพร้อมจะเป็นพี่น้อง
อยากจะเป็นแค่คนบริโภคข่าวสาร หรือพร้อมจะอยู่เคียงบ่าเคียงไหล่
อยากจะถือว่าโชคดี หรือพร้อมจะร่วมทุกข์ร่วมสุข
อยากจะแค่สงสาร หรือพร้อมจะลงมือช่วยเหลือ
อยากจะโยนความรับผิดชอบให้คนที่เกี่ยวข้อง หรือพร้อมจะถือเป็นหน้าที่แห่งมนุษยธรรม...
แล้วก็เป็นอีกครั้งหนึ่ง
ที่พระเจ้าต้องกันแสงเพราะรักและสงสาร
ลูกๆ ของพระองค์ที่ต้องตายไปอย่างน่าเวทนา
ลูกๆของพระองค์ที่ต้องเจ็บปวดและเป็นทุกข์
ลูกๆของพระองค์ที่ต้องสูญเสียแทบทุกอย่าง
ลูกๆของพระองค์ที่กำลังร่ำไห้และโศกเศร้า...
แต่ถึงอย่างไร
พระองค์ก็ไม่มีวันจะยอมให้ลูกๆต้องสิ้นหวัง
แต่ถึงอย่างไร
พระองค์ก็ไม่ทรงปล่อยลูกๆต้องเผชิญกับสิ่งเลวร้ายโดยไร้คุณค่า
เพราะถึงอย่างไร
พระองค์ก็ทรงยิ่งใหญ่กว่าสิ่งเลวร้ายทั้งหลายรวมกัน
และจะทรงทำให้ทุกสิ่งเหล่านี้กลับเป็นความดีสำหรับลูกๆ
ตามวิถีและแผนการแห่งความรักของพระองค์...อย่างแน่นอน•