ป็นประเด็นข่าว “ร้อน” อีกระลอก
เหมือนโยนหินลงบนผิวน้ำสังคมเป็นวงกว้างออกไป
จะว่าไปแล้วข่าว “ร้อน” มีให้ต้องติดตามอยู่ไม่ขาด
ทั้งข่าวฉาวทั้งข่าวโฉ่ทั้งข่าวลวง
กระทบความรู้สึกกระทบอารมณ์คนในตอนนั้นเมื่อไร
ถือเป็นข่าว “ร้อน” ได้ทันที
อย่างข่าวเจ้ากระทรวงโกหกเพื่อชาติ
ทั้งได้ “รับอนุญาต” ให้โกหกทั้งถือว่า “ต้อง” โกหก
เพื่อความสบายใจของผู้ทำธุรกิจการส่งออก
เพื่อรักษาภาพลักษณ์ด้านเศรษฐกิจของชาติ
แล้วก็ออกมาแก้ตัวยืมศัพท์ภาษาต่างประเทศมาชี้แจง
“มันเป็นแค่ white lie หรือโกหกสีขาว”
ซึ่งตามความหมายแห่งศัพท์กล้อมแกล้มไปได้
คือ “คำโกหกเล็กๆน้อยๆที่สุภาพหรือให้อภัยได้”
แล้วมีคำอธิบายศัพท์ตามมา
“โกหกสีขาวคือการโกหกเล็กๆน้อยๆ
ซึ่งถือว่าไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย
หรือบางครั้งก็เป็นประโยชน์แง่ใดแง่หนึ่ง
นอกนั้นโกหกสีขาวยังถือว่าใช้เพื่อความดีที่มากว่า
โดยปกติโกหกสีขาวคือการพูดแค่ส่วนหนึ่งของความจริง
ซึ่งไม่ทำไปโดยไม่มีเจตนาโกหก
แต่ก็ทำไปเพื่อปิดบังอะไรบางอย่าง
เพื่อหลีกเลี่ยงการต้องตอบปัญหาที่ต้องอึดอัดหรือถูกกาลเทศะ”
จึงเกิดปฏิกิริยามากมายจากทุกระดับชน
ปฏิกิริยาแรกเป็นเรื่องของศัพท์ที่ใช้
เพราะนำศัพท์ภาษาต่างประเทศนำมาใช้
นอกจากไม่ตรงตามความหมายที่เขาบัญญัติไว้
แล้วยังทำให้การโกหกดูดีขึ้นทั้งๆที่ไม่ใช่
ซึ่งว่าตามความเป็นจริงแล้วเป็นการบิดเบือนอย่างเห็นได้ชัด
บิดเบือนความหมายของศัพท์บิดเบือนภาษาคนอื่น
หากคำนึงแค่การโกหกสีขาวเป็นการโกหกเล็กๆน้อยๆ
สิ่งที่เจ้ากระทรวงโกหกตัวเลขการส่งออกไม่เข้าข่ายแม้แต่น้อย
เพราะเบื้องหลังเป็นเลขจำนวนเงินมหาศาล
เพราะเบื้องหลังเป็นเรื่องความเป็นความตายของธุรกิจหลายอย่าง
หากคำนึงตัวเจ้ากระทรวงในตำแหน่งในบทบาทในหน้าที่
ระดับผู้บริหารประเทศระดับเจ้ากระทรวงกระดับผู้แทนราษฎร
การโกหกคือการทำผิดจรรยาบรรณอย่างเลี่ยงไม่ได้
ไม่ต้องพูดถึงการเป็นตัวอย่างไม่ดีสำหรับเด็กสำหรับเยาวชน
ไม่ต้องพูดถึงความอึดอัดความลำบากของพ่อแม่ครูบาอาจารย์
ที่ต้องให้การอบรมชี้แนะที่สวนกระแสต้องเหนื่อยต้องหมดความน่าเชื่อถือ
หรือว่าเพื่อภาพลักษณ์ตัดคุณธรรมศีลธรรมจรรยาบรรณทิ้งได้เลย
หรือว่าเพื่อผลงานไม่ต้องคำนึงถึงอะไรอีกต่อไปแล้ว
หรือว่าเพื่อให้งานเข้าตากรรมการใช้ได้หมดทั้งเล่ห์กลทั้งคาถาอาคม
หากคำนึงถึงคำ “โกหก” ก็ถือว่าไม่ถูกต้องแล้วในความหมายแห่งคำ
เพราะเป็นคำบ่งบอกการกระทำที่ผิดในตัวเองอยู่แล้ว
แม้จะอ้างว่าโกหกเพื่อความดีเพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง
ก็ยังถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดอยู่ดี
จึงต้องเห็นด้วยกับบางคนที่ออกความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้
“การโกหกเป็นบาปเป็นความผิดทางศีลธรรม
การโกหกจึงเป็นสีดำทุกครั้งไป
จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะมีโกหกขาว...”
จะว่าไปแล้วคงต้องลำบากใจกันไม่น้อย
ได้ยินใครว่าอะไรแล้วต้องมานั่งตรองนั่งคิดนั่งสงสัย
“ที่พูดมาเป็นโกหกสีดำหรือสีขาว...เชื่อได้ไหมนี่?” •