ราบใดที่ความรักอยู่แค่ความรู้สึกอย่างเดียว
ความรุนแรงความตาย “ในนาม” ของความรักยังคงมีต่อ
ข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์รายวันก็ยังมีให้เห็นแทบทุกวัน
กระทั่งกลายเป็นความเคยชินกลายเป็นเรื่องธรรมดา
คิดไม่ตกว่าแต่ละอย่างที่ทำกันลงไปยังเรียกว่ารักได้หรือไม่
หรือจะเป็นอย่างที่พูด ๆ กันรักมากเลยเกลียดมาก
ก็อดถามต่อไปไม่ได้ว่าที่ว่ารักเคยรักหรือเปล่า
เพราะการกระทำขนาดนี้ไม่น่าจะเป็นการกระทำของคนรักกัน
น่าจะเป็นการกระทำของอริที่เคียดแค้นพยาบาทจองเวรจองกรรม
จนทนเห็นหน้าเห็นตัวเห็นเงาไม่ได้
ทั้งที่ก่อนนี้เคยหวานชื่นสุขสมอารมณ์หมายกันมา
แล้วความรู้สึกดี ๆ ต่อกันแบบนี้ยังไม่เรียกว่าความรักอีกหรือ

จะว่าไปแล้วนั่นคือความรู้สึกนั่นคืออารมณ์
แต่ยังไม่ใช่ความรัก
เพราะความรักยังต้องมีองค์ประกอบที่เป็นแก่นหนักแน่นกว่านั้น
ความรักคือทั้งชีวิตทั้งจิตใจทั้งร่างกาย
ที่มีเหตุผลเป็นแกนให้ทุกอย่างเคลื่อนไหว
เหมือนชีวิตมนุษย์ไม่อยู่แค่อารมณ์ความรู้สึก
หากแต่รวมไปถึงทุกมิติทุกแง่ทุกมุมทุกด้าน
ที่คอยชงความเป็นคนให้ได้อย่างลงตัวครบองค์
ในขณะที่อารมณ์ความรู้สึกเป็นค่าการแสดงออก
เหมือนเสียงเหมือนความเร็วเหมือนการขับเคลื่อนของเครื่องยนต์
แต่ละอย่างบ่งบอกสภาพบ่งบอกสมรรถนะของเครื่องยนต์
แต่ไม่ใช่เครื่องยนต์
ฉันใดก็ฉันนั้น
อารมณ์ความรู้สึกบ่งบอกสภาพของจิตใจมนุษย์
แต่ไม่ใช่จิตใจมนุษย์
อารมณ์ความรู้สึกบ่งบอกสภาพของความรัก
แต่ไม่ใช่ความรัก...

หากความรักอยู่ในอารมณ์ความรู้สึก
ความรักก็แค่ผิวเผินเปลี่ยนแปลงไปมาได้ทุกเวลา
ดังที่อารมณ์ความรู้สึกเปลี่ยนไปตามสถานการณ์
ที่เคยคิดว่ารักกันปานจะกลืนจะกิน
ก็มีอันต้องเปลี่ยนไปตามอารมณ์ตามความรู้สึก
ที่เคยกระตุ้นต่อมอารมณ์ต่อมความรู้สึกให้ใหลหลง
ก็มีอันเปลี่ยนไปกระตุกต่อมอารมณ์ต่อมความรู้สึกให้เบื่อหน่าย
จนให้รู้สึกรำคาญให้รู้สึกรังเกียจให้รู้สึกสะอิดสะเอียน
หนักเข้าถึงขนาดด่าทอพูดกระแนะกระแหนลงไม้ลงมือ...

คนมักจะคิดว่าความรักเป็นเรื่องแห่งธรรมชาติ
เกิดมาก็รักเป็นไม่ต้องสอนไม่ต้องเรียน
ชื่นชมหน้าตารูปร่างใครชื่นชอบนิสัยใจคอใครก็คือรัก
ทว่าในความเป็นจริงแล้วความรักเป็นศิลป์เป็นศาสตร์
ที่ต้องเรียนรู้ต้องเข้าใจต้องฝึกฝนต้องสร้างประสบการณ์
โดยมีเหตุผลสติสัมปชัญญะชี้นำควบคุมชี้แนะ
กระทั่งความรักคือเหตุผลโดยมีอารมณ์ความรู้สึกเป็นตัวแสดงออก
รักด้วยเหตุผลโดยไม่ต้องมีอารมณ์ความรู้สึกได้
เป็นรักแท้เป็นความรักบริสุทธิ์เป็นความรักที่ไม่เห็นแก่ตัว
แต่รักด้วยอารมณ์ความรู้สึกโดยไม่มีเหตุผลไม่ได้
เป็นรักผิวเผินชั่วครู่ชั่วยามเปลี่ยนแปลงขึ้นลงไปสถานการณ์
ตราบใดที่ยังคิดว่ารักไม่ยาก
ความรุนแรงความตายในนามของความรักก็เกิดได้ง่ายขึ้นทุกวัน •