เหิมเกริมหนักข้อขึ้นทุกวัน
จะโทษเศรษฐกิจย่ำแย่
ทำมาหากินฝืดเคือง
เลยต้องขโมยต้องฉกต้องปล้น
ก็คงอ้างไม่ได้
เพราะทุกคนก็ต้องตกที่นั่งลำบากเหมือนกัน
ทำงานหาเงินลำบากไม่ต่างกัน
ตกงานถูกปลดก็มาก
แล้วทำไมบางคนถืออภิสิทธิ์
ยกเป็นเหตุผลถือโอกาสหาทางแย่งชิงเงินคนอื่น
ที่เงินทองมีน้อยอยู่แล้ว
ยังต้องหายต้องหมดไปต่อหน้าต่อตา
อย่างนี้ไม่ต้องพูดถึงศีลธรรม
แม้แต่มนุษยธรรมพื้นๆก็ยังรับไม่ได้
เพราะเอาแต่ตัวเป็นหลัก
ไม่คำนึงทุกข์ยากลำบากใครหน้าไหน
ใช้ความได้เปรียบอยู่แค่นี้
หน้าด้านกว่า
ประเภทด้านได้อายอด
ชั่วช้าเลวทรามกว่า
ไม่คำนึงดี-ชั่วผิด-ถูก
โหดเหี้ยมกว่า
ใครเป็นใครตายไม่สน
เป็นคนน้อยกว่า
มีแต่กายแต่ไร้ซึ่งจิตใจ
จึงไม่แปลกที่โจรผู้ร้ายเต็มบ้านเต็มเมือง
ชุมยิ่งกว่ายุงอย่างที่พูดกัน

ที่แย่ไปกว่านั้น
ขโมยแย่งชิงวิ่งราวปล้นคนยังไม่พอ
ถึงขนาดเข้าวัดตัดเศียรพระเป็นว่าเล่น
เดี๋ยววัดนั้นเดี๋ยววัดนี้
เป็นข่าวให้เห็นแทบรายวัน
ย่ำยีจิตใจศาสนิกชนให้ปวดร้าวครั้งแล้วครั้งเล่า
เคยกราบไหว้เคยรู้สึกอบอุ่นใจเคยยึดเหนี่ยว
ต้องสังเวชร้าวรานสลดใจ
เมื่อของสูงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถูกมองเป็นราคา
ทั้งที่มีมากล้นด้วยคุณค่าด้านจิตใจ
ไม่อาจจะประเมินเป็นตัวเลขเป็นตัวเงินได้...

องค์พระองค์เจ้าแต่ละวัดแต่ละโบสถ์
นอกจากจะเป็นที่กราบไหว้บูชาขอพร
ยังคอยย้ำคอยเตือนให้สำนึกถึงความดี
ยึดพระธรรมคำสอนเป็นที่ตั้ง
หมั่นทำดีหลีกความชั่ว
เติมเต็มตกแต่งจิตใจด้วยคุณธรรม
รักใคร่ช่วยเหลือค่อยทีค่อยอาศัย
การกระทำของคนใจบาปมืดมัวด้วยตัณหา
จึงไม่เพียงแค่ทำผิดต่อองค์พระองค์เจ้า
หากแต่ย่ำยีคุณค่าที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมด
ทำลายความดีทำลายคุณธรรมทำลายที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
ราวจะตอกย้ำว่าเงินทองวัตถุสิ่งของมีค่ากว่าเป็นไหนๆ...

ในกระแสสังคมที่ให้ความสำคัญแก่วัตถุสิ่งของเป็นอันดับแรก
ถึงจะไม่มีการตัดเศียรพระขาย
แต่มีท่าทีคิดท่าทีปฏิบัติต่อพระต่อเจ้าไม่ต่างกัน
หรือแย่ไปกว่านั้น
เมื่อทำเหมือนไม่มีพระไม่มีเจ้า...ในทุกเรื่อง •