ถึงโลกไม่สิ้นตามที่เกรงกลัวกัน
แต่ปีเก่าก็สิ้นสุดและผ่านไปเป็นประวัติศาสตร์
ที่เคยพูดกัน “วันสิ้นปี” ก็คงไม่ต่างกับ “วันสิ้นโลก”
หากคำนึงว่าปีหนึ่งสิ้นไปแล้วสำหรับแต่ละคน
สิ้นปีแต่ความดีความชั่วที่ทำกันไว้ยังคงอยู่
เป็นดังผลกรรมที่ตามแต่ละคนก้าวเข้าสู่ปีใหม่
ถึงการกระทำแต่ละอย่างกลายเป็นอดีตไปแล้ว
แต่ผลการกระทำยังคงอยู่ในตัวตนในสังคมในสิ่งแวดล้อม
เหมือนกับชีวิตที่ยังคงต่อเนื่องจากปีเก่าสู่ปีใหม่
แต่ละการกระทำสานทอเป็นชีวิตเป็นปัจจุบัน
แม้จะผ่านไปแล้วอภัยกันไปแล้วแต่ก็คงแต้มแต่งชีวิตต่อเนื่อง
แต่ละอย่างฝังลึกอยู่ในจิตเป็นหลักแม้อาจกระทบทางกายด้วย

มักจะพูดกันว่า “ปีใหม่ชีวิตใหม่”
ฟังดูดีแต่ก็ใช่จะเป็นจริงตามนั้นในความหมายแห่งคำ
จริงๆแล้วก็ยังคงเป็นชีวิตเดียวกันที่กาลเวลาทำให้ดูเหมือนใหม่
หากจะพูดว่า “ปีใหม่วิถีชีวิตใหม่”
น่าจะเป็นจริงน่าจะเป็นได้มากกว่า
และเพื่อจะดำเนินชีวิตด้วยวิถีชีวิตใหม่
คงต้องเริ่มตั้งแต่ความนึกคิดทัศนคติต่อเนื่องไปถึงพฤติกรรม
เรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตปีที่ผ่านมา
เพื่อปรับปรุงแก้ไขพัฒนาชีวิตปีใหม่ที่เปิดอยู่ข้างหน้า
ผลการกระทำที่ดีผ่านมาในปีก่อนน่าจะดีต่อไปดียิ่งขึ้น
ผลการกระทำไม่ดีผ่านมาในปีก่อนน่าจะลดละหลีกเลี่ยง
เพื่อให้ความดีละลายความไม่ดีทีละอย่าง
เพราะการแก้ไขลบล้างสิ่งไม่ดีแต่ละอย่างแต่ละชนิด
จะอยู่แค่ลดละเลิกแค่นั้นยังไม่พอ
ถึงอย่างไรสิ่งไม่ดีก็ยังคงอยู่แม้ไม่ได้ทำเพิ่ม
คนเราจะดีเพียงเพราะไม่ทำชั่วคงไม่ดีแท้
อย่างมากก็เป็นได้แค่ไม่เป็นคนชั่ว
หากแต่จะเป็นคนดีต้องหมั่นทำหมั่นสะสมความดี
ฉันใดก็ฉันนั้น
หากต้องการจะลบล้างผลกระทำชั่วผลกระทำผิด
คงต้องลบล้างด้วยผลการกระทำดี
เฉกเช่นการแก้นิสัยไม่ดีต้องแก้ด้วยนิสัยดี
อยากแก้นิสัยเกียจคร้านหลังยาวเฉื่อยชา
ก็ต้องแก้ด้วยความขยันขันแข็งฉับไวกระตือรือร้น
อยากแก้นิสัยเห็นแก่ตัวเอาแต่ได้ไม่เคยมองอะไรเลยตัว
ก็ต้องแก้ด้วยความใจกว้างเห็นอกเห็นใจเอาใจเขามาใส่ใจเรา

สิ้นปีเก่าเริ่มต้นปีใหม่น่าจะถือเป็นโอกาส
ในบ้านอยากมีอะไรใหม่ก็ควรทิ้งอะไรเก่าไป
ขืนเก็บของเก่าเอาของใหม่เข้าบ้าน
ก็ไม่ต่างกับการมีของเก่าเต็มบ้านเหมือนเดิม
ของใหม่อยู่เคียงข้างของเก่าทำให้ของใหม่เก่าไปโดยปริยาย
สิ้นปีเก่าเริ่มต้นปีใหม่น่าจะถือเป็นข้อตั้งใจ
นิสัยเก่านิสัยเสียนิสัยไม่สร้างสรรค์น่าจะปล่อยไว้กับปีเก่าที่ผ่านไป
สร้างนิสัยใหม่นิสัยดีนิสัยสร้างสรรค์ให้สมกับปีใหม่
ปีใหม่จะได้เต็มด้วยผลการกระทำที่ดีที่น่าชื่นชม
จะได้เป็นสิริมงคลตามพรปีใหม่ที่ส่งให้กัน
สมพรปากทั้งคนที่ให้สมพรปากทั้งคนรับ...ตลอดปี •