อดร่วมดีใจกับคนไทยทั้งชาติไม่ได้
เมื่อเอแบคโพล์ล่าสุดออกมายืนยัน
ความสุขคนไทยทะลุ 9.86 เต็ม 10
เมื่อทุกดวงใจร้อยเรียงประสานเสียง
ถวายพระพรแด่พ่อแห่งแผ่นดินสยาม
เสียง “ทรงพระเจริญ” ดังสนั่นกึกก้องฟ้าไทย
ด้วยกตัญญู ด้วยซาบซึ้ง ด้วยสุดจิตใจ
เคล้าน้ำตาแห่งความปีติภาคภูมิ
ลืมทุกข์ลืมปัญหามองข้ามความขัดแย้ง
ลำบากกายแต่ใจเปี่ยมสุข
ขอแค่ได้ส่งความปรารถนาดีส่งกำลังใจ
ให้พ่อหลวงหายวันหายคืน
อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแผ่นดินสยามตราบนานเท่านาน...

ถึงมวลความสุขอาจจะลดลง
เมื่อยังต้องเครียดต้องลำบากต้องอดทน
กับปัญหาการเมืองปัญหาเศรษฐกิจ
แต่อย่างน้อยหลายคนคงคิดได้
ว่าความสุขแท้ไม่อยู่ในตัวแปรภายนอก
แม้เงินทองข้าวของจะบันดาลได้หลายอย่าง
แต่ไม่สามารถซื้อความสุขใจได้
และถึงจะเต็มด้วยสิ่งของ
รายล้อมด้วยทุกสิ่งที่เงินทองหาได้
แต่ก็ใช่จะรับประกันความสุขใจได้เสมอไป...

นี่คือสิ่งที่ในหลวงท่านทรงชี้แนะ
ในขณะที่ทุกคนร่วมจิตร่วมใจถวายพระพร
พระองค์ทรงส่งพรกลับมาให้ฉันพ่อผู้รักลูก
“ความสุขความสวัสดีของข้าพเจ้าจะเกิดขึ้นได้
ก็ด้วยบ้านเมืองของเรามีความเจริญมั่นคงเป็นปกติสุข...”
เหมือนจะทรงบอกเป็นนัยยะ
พระองค์จะทรงมีความสุขเมื่อชาวไทยมีความสุข
สุขของพ่อคือสุขของลูก
สุขของลูกคือสุขของพ่อ

พร้อมกันนั้นทรงแนะวิธีเพื่อได้มา
“ความเจริญมั่นคงทั้งนั้นจะสำเร็จผลเป็นจริงไปได้
ก็ด้วยทุกคนทุกฝ่ายในชาติ
มุ่งที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เต็มกำลัง
ด้วยสติ รู้ตัว ด้วยปัญญา รู้ผิด
และด้วยความสุจริต จริงใจ
โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าส่วนอื่น...”
สั้น รัดกุม แต่ชัดเจน แจ่มแจ้ง
แนวทางเดียวกันเพื่อให้ลูกพ่อเป็นสุข
สุขฉันสุขเขา สุขเขาสุขฉัน
เพราะนี่คือธรรมชาติที่แปลกของความสุข
สุขคนเดียวสุขได้ยากสุขได้ไม่เต็มอิ่ม
และเพื่อจะสุขได้ทั่วหน้า
ทุกคนต้อง “ทำความเข้าใจในหน้าที่ของตนให้กระจ่าง
แล้วทำตั้งจิตตั้งใจให้เที่ยงตรงหนักแน่น
ที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด
เพื่อให้สำเร็จประโยชน์ส่วนรวมอันไพบูลย์
คือชาติบ้านเมืองอันเป็นที่อยู่ทำกินของเรา
มีความเจริญมั่นคงยั่งยืนไป...”

ในบรรยากาศเตรียมรับเสด็จพระเยซูเจ้า
เสียงร้องจากที่เปลี่ยวของท่านยอห์น
ไม่ได้แตกต่างไปจากแนวทางพระดำรัสมากนัก
หากมองเข้าไปถึงสารัตถะ...สำหรับคริสตชนยุคนี้ •