ใครก็คิดได้ว่าชีวิตมนุษย์ประเสริฐ
เพราะแต่ละชีวิตคือของขวัญจากพระ
ยิ่งใหญ่น่าอัศจรรย์ใจแต่แรกปฏิสนธิ
เกินกว่าที่มนุษย์จะหยั่งถึงอธิบายได้ทุกอย่าง
แม้แวดวงการแพทย์จะบอกที่มาที่ไปได้
แต่ก็แค่มิติแห่งชีวภาพ
ในขณะที่มิติแห่งจิตวิญญาณยังต้องจนด้วยเกล้า
พ่อแม่มีส่วนในการก่อกำเนิดร่างกายลูก
แต่จิตวิญญาณลูกแต่ละคนนั้นคงได้แต่ทึ่ง
พ้นอำนาจพ้นความสามารถของพ่อแม่ไปโดยสิ้นเชิง
อย่างที่พ่อแม่หลายคนยอมรับ
“เลี้ยงลูกได้แต่กาย...”
เป็นการยอมรับในมิติเหนือธรรมชาติแห่งสังขาร
ที่ทำให้ “คน” เป็น “มนุษย์” เต็มรูปแบบ...

ชีวิตมนุษย์แต่ละชีวิตน่าเคารพเทิดทูนทนุถนอม
หากคำนึงถึงสองมิติควบคู่กันไปทุกเรื่อง
ดูแลเอาใจใส่บำรุงเลี้ยงดูร่างกาย
ให้ความสำคัญเสริมสร้างจิตวิญญาณควบคู่กันไป
ความเป็นคนความเป็นมนุษย์ก็สมดุลลงตัว
กระทั่งดูดีไปทุกอย่าง
แต่พอหันมาปรนเปรอปรุงแต่งเพียงกาย
แทบไม่สำนึกแทบไม่สนใจจิตวิญญาณ
ความเป็นคนเป็นมนุษย์ก็คงเหลือแค่นั้น
ความยิ่งใหญ่ความศักดิ์สิทธิ์ก็แทบไม่เหลือ
ความประเสริฐก็เหลือแค่ความงามรูปร่าง
คุณค่าสูงส่งก็ลดลงมาไม่ต่างวัตถุสิ่งของ
แล้วก็เที่ยวกระทำต่อชีวิตตนและชีวิตผู้อื่น
ตามต้องการตามใจตามประโยชน์เฉพาะหน้า
พร้อมย่ำยีพร้อมทำลายพร้อมทิ้งขว้าง
แทบไม่เหลือความเป็นมนุษย์ให้เห็น
กลายเป็นโศกนาฏกรรมแห่งยุคศิวิไลซ์
ที่คนในสังคมมองดูเป็นเรื่องธรรมดา
ชีวิตนับล้านที่ถูกสังเวยไปแต่ละวันทุกรูปแบบ
ไม่เว้นแม้กระทั่งชีวิตยังไม่ทันถือกำเนิดมา...

ดีที่ในกระแสสังคมยุคนี้
ยังมีคนอีกจำนวนมากที่เห็นในศักดิ์ศรีและคุณค่าชีวิต
ชีวิตตนเองและชีวิตผู้อื่น
นอกจากเคารพดูแลเอาใจใส่ดำเนินชีวิตให้เต็มเปี่ยมทุกด้าน
ยังยอมรับไม่ได้กับโศกนาฏกรรมชีวิตที่เกิดขึ้นในสังคม
จนต้องหามาตรการป้องกันแก้ไขเยียวยาสุดความสามารถ
ด้วยสำนึกเต็มเปี่ยมในความศักดิ์สิทธิ์ของชีวิต
ขึ้นชื่อว่าชีวิตมนุษย์...ไม่มีชีวิตเขาชีวิตเรา
ในเมื่อทุกชีวิตมีจุดเริ่มต้นเดียวกัน
ชีวิตฉันก็คือชีวิตเขา ชีวิตเขาก็คือชีวิตฉัน
เคารพยกย่องเทิดทูนชีวิตหนึ่ง
ชีวิตฉันได้รับความเคารพยกย่องเทิดทูนด้วย
ย่ำยีเหยียดหยามทำร้ายทำลายชีวิตหนึ่ง
ชีวิตฉันได้รับผลกระทบด้วย
จะนิ่งเฉยดูดายชีวิตใครชีวิตมัน
แสดงว่ายังเข้าไม่ถึงแก่นชีวิตนั่นเอง
โดยเฉพาะคนที่ฉลองคริสต์มาสแต่ละปีด้วยศรัทธา
ยิ่งต้องเห็นตระหนักในความศักดิ์สิทธิ์แห่งชีวิตมนุษย์
นอกจากประทานจิตวิญญาณแก่มนุษย์แต่ละคน
พระเจ้ายังทรงเข้าสู่กายสังขารมนุษย์ด้วย
เลือดเนื้อพระเจ้าเลือดเนื้อมนุษย์ •