ปีใหม่ทีก็ชีวิตใหม่ที
สามร้อยหกสิบห้าวันใหม่สด
พร้อมวันเวลาและโอกาสเป็นใจให้
ทำอย่างไรให้แต่ละวันคุ้มค่า
ทั้งชีวิตทั้งอาชีพการงานทั้งฐานะทั้งบทบาทหน้าที่
ต่างคนต่างวางแผนวางมาตรการวางยุทธศาสตร์
ถึงรูปแบบวิถีชีวิตหน้าที่การงานจะเหมือนเดิม
แต่ด้วยใจใหม่ด้วยวิสัยทัศน์ใหม่ด้วยแรงบันดาลใจใหม่
อะไรก็ใหม่ได้อะไรก็เหมือนครั้งแรกได้
เริ่มตั้งแต่เปิดดูปฏิทินปีใหม่นั่นแหละ
คนที่ชอบสนุกกับชีวิต
ต้องรีบคำนวณวันนักขัตฤกษ์วันหยุดชดเชย
ได้หยุดงานได้เที่ยวได้เฮฮากี่วันปีนี้
คนต้องทำงานหาเลี้ยงชีพ
อดไม่ได้ที่จะนั่งนับวันทำงาน
บวกลบคูณหารรายได้รายจ่ายชักหน้าให้ถึงหลัง
นักเรียนนักศึกษาครูบาอาจารย์นักการภารโรง
นับวันเรียนวันหยุดวันสอบกิจกรรม
จัดตารางเรียนตารางสอนตารางทำงาน
ไม่ลืมแทรกวันสนุกวันกิจกรรมจะได้ไม่เครียดเกิน...

รัฐบาลดูจะเป็นใจ
ยังไม่ทันสิ้นปีเก่าก็มีประกาศออกมาแล้ว
เพิ่มวันหยุดราชการให้ต่อเนื่องยาวสมใจอยาก
ปีหน้าวันหยุดรวมเสาร์อาทิตย์หนึ่งร้อยยี่สิบสองวัน
เหมือนจะให้ของขวัญปีใหม่คนไทยทั้งชาติ
พร้อมกับบอกเป็นนัยว่าชีวิตมีอะไรมากกว่างาน
ทั้งชีวิตตนทั้งชีวิตผู้อื่น
น่าเสียดายที่ไม่ใช่ทุกคนทำได้
ทั้งวันทั้งเดือนทั้งปีต้องตรากตรำทำงาน
แม้วันที่คนอื่นหยุดคนอื่นเที่ยวคนอื่นพักผ่อน
ก็ยังต้องค้าขายยังต้องบริการยังต้องอำนวยความสะดวก
ถึงจะเจียดเวลาหยุดงานให้รางวัลตนเอง
แต่ก็ไม่ได้บรรยากาศไม่ได้เพื่อนฝูงคนรักคนรู้ใจพร้อมหน้า
ได้พักงานแต่ไม่ได้พักใจอยู่ดี...

ปีใหม่ทีก็มีการอวยชัยให้พรมอบของขวัญ
บัตรส.ค.ส.มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ
คำอวยพรมีมากให้สรรหาได้ตรงกับใจอยาก
อ่านแล้วซึ้งอ่านแล้วกินใจทั้งคนให้และคนรับ
ไม่ต้องพูดถึงสิ่งของที่เสนอเป็นของขวัญให้คนรู้ใจ
สอดรับระดับความสัมพันธ์สอดรับระดับราคา
แทบไม่ต้องออกแรงคิดไม่ต้องเสียเวลาหา
ทว่าบัตรอวยพรและของขวัญมีบทบาทแค่ “สื่อ” ใจสื่อชีวิต
แต่จะไม่ใช่ “แทน” ใจ “แทน” ความรู้สึก “แทน” ความปรารถนาดี
ไม่เช่นนั้นก็เป็นแค่ชั่วครู่ชั่วยามตามเทศกาล
ราคาค่างวดก็แค่เงินที่จ่ายไป
ทว่า พรแท้จริงของขวัญล่ำค่ากว่าหมดคือชีวิต
ชีวิตฉันที่เป็นพรสำหรับชีวิตคุณ
ชีวิตคุณเป็นของขวัญสำหรับชีวิตฉัน
เป็นพรเป็นของขวัญที่ให้ได้ทั้งปี
เป็นพรเป็นของขวัญที่ทุกคนอยากได้
เป็นพรเป็นของขวัญที่ไม่มีขายหาซื้อไม่ได้
เป็นพรเป็นของขวัญที่ทำให้เป็นปีใหม่
เป็นพรเป็นของขวัญที่ทำให้ทุกอย่างใหม่ตลอดปี
ปฏิทินใหม่แต่ละหน้าแต่ละวันแต่ละเดือน
ล้วนเป็นของขวัญ...แม้ไม่ใช่วันหยุดวันนักขัตฤกษ์ •