ว่า
กันตามหลักการแล้วการเมืองต้องเพื่อบ้านเพื่อเมือง
แม้แต่ชื่อก็บอกให้รู้ระบุให้เห็นชัดเจนอยู่แล้ว
แต่เอาจริง ๆ เข้าการเมืองกลายเป็นเรื่องของคนของพรรค
ประโยชน์คนประโยชน์พรรคเลยมาก่อนหมด
แล้วนั้นจึงค่อยประโยชน์บ้านเมืองประโยชน์ประเทศชาติ
เอาไปเอามาการเมืองกลายเป็นธุรกิจอย่างหนึ่งไปโดยปริยาย
หรือจะพูดพื้น ๆ ...ทำมาหากินกับบ้านกับเมือง...นั่นเอง
คำสองคำก็อ้างผลประโยชน์ประชาชนผลประโยชน์ชาติ
ไม่ว่าจะงบประมาณไม่ว่าจะโครงการไม่ว่าจะการบริหาร
ต้องคำนวณบวกลบคูณหารเม็ดเงินที่จะได้ไว้เสร็จสรรพ
ที่เคยเรียก “ฉ้อราษฎร์บังหลวง” ถูกเปลี่ยนถูกย้อมเป็นคำหรู
“มุ่งมั่นพัฒนา” “อาสาเข้ามาทำงาน” “จริงจังกับบทบาทหน้าที่”
ใจก็ยังยึดหลัก “win win”... ชาติได้ (บ้าง) ฉันได้ (มากกว่า)
พร้อมแก้ต่าง “ก็คนอาสาออกแรงทุ่มเทเพื่อชาติบ้านเมือง”
ก็ควรได้ค่าตอบแทนค่าเหนื่อยค่าเสียสละค่าแรง...บ้าง
ทั้งที่บ้านเมืองจ้างให้ทำหน้าที่จ่ายเงินเดือนสวัสดิการให้ทุกเดือน
ซึ่งหากมองตอนตระเวนหาเสียงยกมือไหว้สัญญาร้อยแปด
ก็ดูเหมือนจะจริงใจจริงจังอาสาทำงานเพื่อชาติจริงด้วย
แต่พอถูกเลือกเข้ามาพฤติกรรมเป็นคนละอย่างต่างไปโดยสิ้นเชิง
ตัวมาก่อนชาวบ้านที่เลือกพรรคสำคัญกว่าประเทศชาติ
ลงเอยการได้เป็นนักการเมืองกลายเป็นโอกาสทำธุรกิจทุกรูปแบบ
เลยวันๆก็เอาแต่ “เล่น” การเมือง “ทำ” ธุรกิจ...

คำว่า “การเมือง” บ้านเราจึงมีความหมายทุกอย่างเว้นการเมือง
“การเมือง” หมายถึงการตัดแข้งตัดขาหาเรื่องหากถูกทักท้วง
“การเมือง”  หมายถึงความอิจฉาตาร้อนหากถูกวิพากษ์วิจารณ์
“การเมือง”  หมายถึงการกลั่นแกล้งคอยจับผิดหากถูกขุดคุ้ย
“การเมือง”  หมายถึงการอยากเป็นรัฐบาลเมื่อถูกอภิปราย
“การเมือง”  หมายถึงการเล่นนอกกติกาเมื่อถูกจับได้ว่ามีการตุกติก        
“การเมือง”  หมายถึงการหาเรื่องเมื่อถูกต้อนจนมุมด้วยหลักฐาน
“การเมือง”  หมายถึงการรังแกสตรีเพศเมื่อถูกซักให้ชี้แจง...

แล้วก็กลายเป็นความขัดแย้งระหว่างบุรุษเพศกับสตรีเพศ
ลามไปถึง “เพศแม่” ซึ่งสูงส่งแต่ถูกดึงลงมาพัวพันกับการเมือง
จนแยกไม่ออกระหว่าง “บทบาทหน้าที่” กับความเป็นสตรี
หากอาสาจะรับบทบาททำหน้าที่ตามกฎกติกาตามจรรยาบรรณ
ก็ต้องว่าไปตามเนื้อผ้าพร้อมสำนึกในความรับผิดรับชอบ
จะเลือกรับแต่ชอบแล้วไม่ยอมรับผิดก็ขาดความรับผิดชอบ
จะอ้างว่าเป็นสตรีแล้วไม่ทำตามบทบาทหน้าที่ก็ไม่ควรอาสา
อันที่จริงแล้วความเป็นสตรีน่าจะเติมเต็มตำแหน่งด้วยลักษณะหญิง
ทั้งความละเอียดอ่อนทั้งความลึกซึ้งถึงแก่นทั้งความรอบคอบ
สามารถเห็นด้วยใจรู้จักคิดด้วยความรู้สึกเก็บได้ทุกรายละเอียด
แต่ถ้าเอาแค่บางแง่ของความเป็นหญิงมาอ้างมาแก้ตัวมาเรียกร้อง
ก็คงฟังไม่ขึ้นนอกจากไม่เข้าตากรรมการแล้วยังชวนให้สมเพช
เหมือนหญิงเลือกทำอาชีพขับรถแท็กซี่ก็พึงต้องถือกฎถือกติกา
หากทำผิดกฎจราจรแล้วร้องครวญว่าตำรวจรังแกสตรีเพศ
หากไม่ปฏิบัติกับผู้โดยสารอย่างเป็นธรรมแล้วหาว่าไม่ให้เกียรติ
ก็คงดูแปลกคงรับไม่ได้คงไม่ยอมแน่นอน...

อันที่จริงความเป็นสตรีความเป็นเพศแม่นั้นสูงส่งล้นด้วยศักดิ์ศรี
ทุกอย่างที่เป็นทุกอย่างที่ทำน่าจะเทิดทูนรักษาไว้ด้วยชีวิต
จะทำอะไรจะคิดอะไรจะตัดสินอะไรน่าให้สอดคล้อง
ให้ศักดิ์ศรีและความสูงส่งนี้ชี้นำค้ำจุนเติมเต็มให้ความสำนึก
ไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทใดไม่ว่าจะทำหน้าที่อะไร...มากกว่า •