หนึ่งปีผ่านไปรวดเร็วแทบตามไม่ทัน
พร้อมกับเวลาวันเดือน ปีเก่ากำลังจบปีใหม่กำลังเริ่มต้น
ขวบชีวิตไม่ว่าหนุ่มสาวแก่เฒ่าพลอยเปลี่ยนไปด้วย
ก่อนนี้เคยคิดว่าปีวัยเด็กเพิ่มขึ้นปีวัยแก่ลดลง
แต่จริง ๆ แล้วสามารถมองว่าเพิ่มก็ได้ลดก็ได้ทั้งสองวัย

หากมองว่าเพิ่ม ทั้งปีวัยเด็กทั้งปีวัยแก่ก็มีแต่เพิ่ม
นับแต่ปฏิสนธิในครรภ์วันเวลาเดือนปีมีแต่มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
แต่องค์ประกอบชีวิตอย่างอื่นจะเพิ่มขึ้นหรือไม่นั้นแล้วแต่
อายุมากขึ้นแต่วุฒิภาวะลดลงก็มีให้เห็นถมไป
อย่างที่พูดกันว่าอายุมากแล้วยังทำตัวเป็นเด็กไม่รู้จักโต
อายุมากขึ้นแต่ยังต้องเกาะพ่อแม่กินไม่ยอมทำการทำงาน
เรียกว่าเลี้ยงดูจนกว่าชีวิตพ่อแม่จะหาไม่นั่นแหละ
อายุมากมากขึ้นแต่ธรรมะธรรมโมตามไม่เคยทัน
วัดวาไม่เคยสนทำบุญทำทานไม่เคยคิดศาสนกิจไม่เคยปฏิบัติ
อายุมากขึ้นแต่โลกรอบข้างมีแต่แคบลง
วัน ๆ เอาแต่ใจตนเป็นหลักไม่เคยคิดเลยตัวคิดอกเขาอกเรา
อายุมากขึ้นแต่จิตสาธารณะมีแต่น้อยลง
เอาแต่ท่องคาถา “ธุระไม่ใช่ตัวใครตัวมัน” ทั้งวันทั้งคืน...

หากมองว่าลด ทั้งปีวัยเด็กทั้งปีวัยแก่ก็มีแต่ลด
นับแต่ถือกำเนิดมาชีวิตก็เริ่มนับถอยหลัง
ตื่นขึ้นมาแต่ละวันได้แต่บอกย้ำกับตัวเอง
“วันนี้เป็นวันแรกของชีวิตที่เหลือ”
กระนั้นก็ดีแม้วันเวลาชีวิตจะลดลงเรื่อยตามครรลองแห่งธรรมชาติ
แต่องค์ประกอบชีวิตอย่างอื่นจะลดลงหรือไม่นั้นแล้วแต่
อายุเหลือน้อยลงแต่ความดีเพิ่มพูนขึ้นเรื่อย
วัน ๆ ใช้ความดีเป็นที่ตั้งทำดีได้เมื่อไรไม่เคยให้พลาด
อายุเหลือน้อยลงแต่บารมีมากล้น
ใครพบใครเห็นใครคบหาพากันสรรเสริญชมชื่น
อายุเหลือน้อยลงแต่มากด้วยธรรมะแน่นด้วยหลักศาสนา
จิตใจสูงส่งสงบเย็นเหมือนน้ำใสใครเข้าใกล้เหมือนพบพระ
อายุเหลือน้อยแต่กุศลบุญท่วมท้นทุกวัน
ใจเมตตาใจดีใจบุญใจเผื่อแผ่ไม่เลือกหน้าไม่เลือกวัด...

วันเดือนปีผ่านไปทีหลายคนเริ่มเป็นห่วงสังขาร
รูปร่างหน้าตาผมเผ้าหนวดเคราเปลี่ยนไปตามครรลอง
ที่รู้สึกเสียดายก็พยายามฉุดพยายามรั้งไว้ให้เหมือนเดิม
ทั้งเครื่องสำอางทั้งเครื่องออกกำลังกายทั้งยาบำรุงทั้งยาย้อมผม
เท่าไรเท่ากันแม้เหมือนเดิมไม่ได้ขอให้ใกล้เคียงเดิมก็คุ้มแล้ว
ที่ปล่อยวางให้เป็นไปตามครรลองแห่งธรรมชาติก็ทำใจ
ยังยั้งการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ก็เป็นเพื่อนที่ดีของมันไป
ถือว่าความสวยความหล่อไม่คงทนแต่ความงามนั้นคงกะพัน
อันที่จริงหนุ่มหล่อสาวสวยเป็นผลงานของธรรมชาติ
เกิดมาหล่อเกิดมาสวยล้วนแต่ธรรมชาติให้มาจากท้องแม่
แต่งนิดเติมหน่อยก็ดูดีดูเท่ห์ได้อย่างลงตัว
แต่ชายงามหญิงงามคือผลงานศิลปะชีวิต
ที่บรรจงสร้างพิถีพิถันแต่งเติมในจริยวัตรวันแล้ววันเล่า...

ส่งท้ายปีเก่าเริ่มต้นปีใหม่น่าจะอวยชัยให้พรกัน
ขอให้ปีใหม่ชีวิตเป็นเหมือนเปียโน
เสียงเพลงชีวิตตลอดปีจะเป็นแบบไหนนั้น
ขึ้นอยู่ว่าคุณจะเล่นเปียโนอย่างไร
ตามที่บางคนพูดไว้ •