home   [ กลับไป บทที่ 25 ] [ กลับหน้ารวม ]


26
เราปรารถนา
จะทานเลี้ยงปัสกากับพวกท่าน

 

      อีกสองวันก็จะถึงวันฉลองที่สำคัญที่สุดของชาวยิว วันฉลองตกในวันที่ 14 ของเดือนนิสซาน ในราวคริสตศักราช 30  ตรงกับวันศุกร์ที่ 7 เมษายน  เป็นวันระลึกถึงเหตุการณ์ที่พระเจ้าทรงปลดปล่อยชาวยิวจากการเป็นทาสของชาวอียิปต์

       ขั้นตอนการฉลองมีกำหนดไว้ในหนังสืออพยพ (12,1-8) มีการฆ่าแกะไร้ตำหนิในลานด้านนอกพระวิหาร เรียกกันว่า “แกะปัสกา” แล้วนั้นมีการนำเลือดไปให้พระสงฆ์พรมลงบนท่านบูชาเพื่อการลบล้างบาปและเผาความเลวร้ายภายในให้หมดสิ้นไป แล้วนั้นก็นำเนื้อแกะไปต้มด้วยไฟและนำมากินกับขนมปังไร้เชื้อ ผักขม พร้อมกับเหล้าองุ่นสี่ถ้วย

       ในวันพฤหัสบดี พระเยซูเจ้าทรงแสดงความปรารถนาจะทานเลี้ยงปัสกากับศิษย์ของพระองค์ พระองค์ตรัสถึงการบูชาของพระองค์ที่ใกล้เข้ามาทุกที  “พวกท่านจะไม่มีเราอยู่ด้วยเสมอ...วิญญาณของเราเป็นทุกข์สาหัส...เวลานั้นมาถึงแล้ว...เราจะถูกตรึงกางเขนและจะดึงดูดทุกคนมาหาเราเมื่อเราถูกยกขึ้นจากพื้นดิน ...เราจะถูกฝัง ตายเหมือนเมล็ดข้าว เพื่อออกผลจำนวนมาก...” คำยืนยันของพระเยซูเจ้าทำให้เข้าใจว่า พระองค์ทรงเป็น “แกะปัสกา” แห่งพันธสัญญาใหม่ของพระเจ้า

       ค่ำวันก่อน ผู้หญิงคนหนึ่งชโลมพระเศียรด้วยน้ำมันหอม แต่คืนนี้ สาวกคนหนึ่งจะขายพระองค์ “แกะปัสกา” แก่บรรดาสมณะเป็นเงินสามสิบเหรียญ ในขณะที่ชาวกรีกซึ่งได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับพระเยซูเจ้าว่าเป็น “แสงสว่างและพระผู้ช่วยโลกให้รอดพ้น” ประสงค์อยากจะพบพระองค์

       ในที่สุด วันนั้นก็มาถึง วันที่พระเยซูเจ้าจะถวายองค์เป็น “แกะปัสกา”  พระองค์จึงทรงสั่งให้เปโตรและยอห์นเตรียมอาหารค่ำอย่างสง่าไว้ 

       เมื่อถึงเวลาอาหาร บรรดาสาวกพากันล้อมรอบพระองค์ ระหว่างที่ทานอาหารและก่อนจะดื่มเหล้าองุ่นถ้วยที่สี่ พระเยซูเจ้ากระทำสามอย่างที่เป็นสัญลักษณ์เปี่ยมด้วยความหมาย นั่นคือ ทรงล้างสาวกทีละคน ทรงตั้งพิธีปัสกาใหม่ด้วยปังที่เปลี่ยนเป็นพระกายและเหล้าองุ่นที่เปลี่ยนเป็นพระโลหิต และอย่างที่สามคือทรงเจิมสาวกให้เป็นสงฆ์สำหรับพิธีกรรมใหม่นี้ 

       พระเยซูเจ้าทรงสรุปการฉลองด้วยการพยากรณ์ถึงการปฏิเสธของเปโตร การทรยศของยูดาส และประกาศบัญญัติใหม่สำหรับผู้ที่เชื่อในพระองค์และที่ทำให้พวกเขาแตกต่างจากคนอื่นๆ นั่นคือ บัญญัติแห่งความรัก •

 


-TOP-