[หน้าหลัก]

 


ชีวิตที่จารึกไว้ด้วยความฝัน (1815 -1825)
.......................................................

ปีแห่งความรุ่งเรือง (1825 - 1835)
.......................................................

ก้าวสำคัญของชีวิต (1835-1845)