home : หน้ารวมข่าวกิจกรรม

 
 บรรยายสโมสรโรตารี

       เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2554  คุณพ่อบรรจง สันติสุขนิรันดร์ ได้รับเชิญไปบรรยายพิเศษให้แก่ชาวโรแทเรียนแห่งสโมสรโรตารีกรุงเทพพัฒนาการ ที่โรงแรม All Seasons Gold Orchid Hotel ถนนวิภาวดีรังสิต ในหัวเรื่อง “สุขหรือทุกข์อยู่ที่ตัวคุณ” •