home : หน้ารวมข่าวกิจกรรม

 
  การบรรยายนักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเรื่อง “จริยศาสตร์สื่อ”

«คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่ม»


       วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 คุณพ่อบรรจง สันติสุขนิรันดร์ ได้รับเชิญไปบรรยายให้นักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ ภายให้หัวเรื่อง “Philosophy of Love” ในโอกาสวันแห่งความรัก โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมฟังการบรรยายและแบ่งปันกว่าสามร้อยคน •