home : หน้ารวมข่าวกิจกรรม

 
  บรรยายนักศึกษาเอแบคในหัวเรื่อง “จริยศาสตร์สื่อ”

«คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่ม»


       เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2554 St. Martin Center for Professional Ethics & Service-Learning of Assumption University ได้เชิญคุณพ่อบรรจง สันติสุขนิรันดร์ ให้การบรรยายแก่นักศึกษาปี 3 โอกาส “Business and Professional Ethics Seminar” ในหัวเรื่อง “จริยศาสตร์สื่อ” (Media Ethics)