home : หน้ารวมข่าวกิจกรรม

 
 สัมมนาครอบครัวที่ศูนย์มิสซังเชียงใหม่

 

       เมื่อวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2554  คุณพ่อบรรจง สันติสุขนิรันดร์ ได้รับเชิญไปบรรยายในสัมมนาครอบครัวที่ศูนย์มิสซังเชียงใหม่ภายใต้หัวข้อ “กระแสสังคมที่ท้าทายครอบครัวในปัจจุบัน” โดยมีสามี-ภรรยาคาทอลิกจากกรุงเทพฯไปร่วมแบ่งปันชีวิตครอบครัวในโอกาสนี้ด้วย