home : หน้ารวมข่าวกิจกรรม

  
  ปฐมนิเทศนักเรียนปี 1 บ้านดอนบอสโก อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

 


«คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่ม»
วันที่ 6 มิถุนายน 2552
วันที่ 7 มิถุนายน 2552

 

เมื่อวันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2552 ที่ผ่านมา มีการจัดปฐมนิเทศนักเรียนปี 1 บ้านดอนบอสโก อ.ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่ จำนวน 22 คน ที่ ไร่พรพัฒนา บ้านป่าแป๋ โดยมีกำหนดการดังนี้

 

วันที่ 6 มิถุนายน 2552

09.00-09.15 น.        พิธิเปิดการปฐมนิเทศ                           คุณพ่อ Tapay Eleuterio
09.15-12.00 น.        กิจกรรมละลายพฤติกรรม
                            และสร้างความสามัคคี                          คุณศักดิ์ดา ภูมิพันธุ์
13.00-16.00 น.        รู้ทันสังคม เพื่อพัฒนาตน                       คุณพ่อบรรจง  สันติสุขนิรันดร์
16.0-18.00 น.          ความรู้ด้านเกษตรกรรมธรรมชาติ              คุณพรพจน์
19.00-21.00 น.        กิจกรรมประกวดการร้องเพลงหมู่              คุณศักดิ์ดา ภูมิพันธุ์

 

วันที่ 7 มิถุนายน 2552

09.00-10.00 น.      พิธีมิสซา                                           คุณพ่อบรรจง  สันติสุขนิรันดร์
10.00-12.00 น.      แนวคิดงานเกษตรกรรม                          อ. สินชัย ศิริกุล
                          และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม/
                          วิถีชีวิตในสังคมใหม่            
13.00-16.00 น.      กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่เข้าบ้าน               พี่ๆ บ้านดอนบอสโก
-TOP-