home : หน้ารวมข่าวกิจกรรม

  
 งานสัมมนาเปิดปีการศึกษา 2552 ปีที่48 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

«คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่ม»

 

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 ในการสัมมนาครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ทางโรงเรียนได้เรียนเชิญ คุณพ่อบรรจง สันติสุขนิรันดร์ มาให้การอบรมครูเรื่อง การดูแลและเข้าใจพฤติกรรมของเด็ก อีกทั้งการสอนเด็กอย่างไรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในปีการศึกษาใหม่นี้ ระหว่างช่วงเวลา 13.00-16.00 น


-TOP-