home : หน้ารวมข่าวกิจกรรม

 
  วันครอบครัวซาเลเซียน

«คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่ม»


       
เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2553 มีการชุมนุมพบปะประจำปีของสมาชิกแห่งครอบครัวซาเลเซียนที่โรงเรียนนารีวุฒิ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี หลังจากคุณพ่อเจ้าคณะแขวงซาเลเซียนกล่าวทักทายสมาชิกครอบครัวซาเลเซียนที่มาร่วมงานแล้ว คุณพ่อบรรจง สันติสุขนิรันดร์ได้บรรยายอธิบายคำขวัญปี 2553 ที่คุณพ่ออัคราธิการซาเลเซียนมอบให้แก่ครอบครัวซาเลเซียนที่ว่า “ให้เรานำพระวรสารไปประกาศแก่เยาวชน โดยเลียนแบบคุณพ่อรัว ในฐานะศิษย์แท้และสาวกร้อนรน” ตามด้วยการชมวีดีทัศน์ที่คุณพ่ออัคราธิการพูดอธิบายคำขวัญปีนี้ แล้วนั้นมีการแบ่งกลุ่มเพื่อแบ่งปันความคิดเห็น วันครอบครัวซาเลเซียนจบลงด้วยพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ•