home : หน้ารวมข่าวกิจกรรม

  
  เทศน์เข้าเงียบครูคำสอน

 

«คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่ม»

       

       เมื่อวันที่ 8-12 พฤศจิกายน 2553 คุณพ่อบรรจง สันติสุขนิรันดร์ ได้รับเชิญให้เทศน์เข้าเงียบครูคำสอนของลำปางและแจ้ห่ม ซึ่งเป็นโครงการสร้างความตระหนักใจในศักดิ์ศรีและบทบาทของครูคำสอนในฐานะผู้สานต่องานประกาศข่าวดีของพระเยซูเจ้า •

 


-TOP-