home : หน้ารวมข่าวกิจกรรม

 
  สอนจริยธรรมธุรกิจและการจัดการ

 

«คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่ม»

       คุณพ่อบรรจง สันติสุขนิรันดร์ ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญให้ร่วมทีมสอนนักศึกษาปริญญาโทรายวิชา MMOD