home : กลับหน้าข่าว : หน้ารวมภาพกิจกรรม

  งานสัมมนาเปิดปีการศึกษา 2552 ปีที่48 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2552

ภาพบรรยากาศในการสัมนา

-TOP-