home : กลับหน้าข่าว : หน้ารวมภาพกิจกรรม

  งานวันเอดส์โลก ครั้งที่ 12

เมื่อวันที่ 28 พฤษจิกายน 2552

ภาพบรรยากาศในการบรรยาย

 

ภาพบรรยากาศภายในงาน

-TOP-