home : หน้ารวมข่าวกิจกรรม

 
  เสือช่วยโลก

«คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่ม»

 

       วันที่ 20 สิงหาคม 2553 เวลา 14.00-16.00 น. คุณพ่อบรรจง สันติสุขนิรันดร์ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมเสวนาในรายการ “ปีเสือนี้ ทำอย่างไรให้โลกสงบสุขสันติ” ร่วมกับตัวแทนศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลามและคุณวิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์ สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฯ โดยมีคุณกรรณิกา ธรรมเกษร เป็นพิธีกร ณ บางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว ห้อง Regency ชั้น 4