5 มิถุนายน 
นักบุญโบนีฟาส (Boniface)


       นักบุญโบนีฟาสเป็นสาวกแห่งประเทศเยอรมนี เกิดที่เมือง Crediton ประเทศอังกฤษ ในปี 673  ตอนอายุ 5 ขวบ หลังจากฟังเรื่องราวของฤษีที่มาเยี่ยมบ้านเกิดของท่านและกลับใจ ท่านก็ตั้งใจถวายชีวิตแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า
 
      ท่านเข้าอารามคณะเบเนดิกตินที่เมือง Nursling ที่นั่น ท่านได้รับแต่งตั้งเป็นอธิการโรงเรียน ทักษะการสอนเรียนของท่านดึงดูดให้นักวิชาการหลายคนสนใจ ท่านได้เขียนหนังสือไวยากรณ์ภาษาลาตินให้พวกเขาใช้
 
      หลังจากบวชเป็นพระสงฆ์แล้ว ท่านเริ่มเทศน์ให้แรงบันดาลใจผู้คนโดยใช้ในพระคัมภีร์เป็นหลัก  ในปี 718 พระสันตะปาปาเกรโกรีที่ 2 ทรงแต่งตั้งท่านให้ประกาศพระวรสารในประเทศเยอรมนี เพื่อให้คนต่างศาสนาเลิกเชื่อเรื่องเหลวไหล ท่านได้ตัดต้นโอ๊กแห่ง Donar ซึ่งเคยยืนต้นตระหง่านอยู่บนภูเขา Gudenberg คนที่อยู่ในเหตุการณ์พากันคิดว่าท่านจะถูกสวรรค์ลงโทษ แต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น จึงยอมรับว่าเทพเจ้าของพวกเขาที่สิงสถิตอยู่ในต้นโอ๊กไม่มีฤทธิ์อำนาจแม้จะปกป้องสักการสถานต่างๆของพวกเขาได้

       ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา งานประกาศพระวรสารก้าวหน้าไปอย่างมั่นคง มีการตั้งวัดและอารามใหม่ๆทั่วทั้งประเทศ พระสันตะปาปาเกรโกรีที่ 3 ทรงแต่ตั้งท่านเป็นพระสังฆราชแห่ง Mainz และเป็นหัวหน้าฝ่ายศาสนาของประเทศเยอรมนี
ท่านตั้งใจจะใช้เวลาที่เหลือในการประกาศพระวรสารแก่ชนต่างชาติในประเทศเนเธอแลนด์ ในปี 754  ในขณะที่ท่านอ่านหนังสืออยู่ในเต็นท์ที่เมือง Dokkum ท่านถูกคนต่างศาสนากลุ่มหนึ่งลอบฆ่า พร้อมกับเพื่อนๆ

      ปัจจุบันนี้ ร่างของท่านได้รับการเก็บรักษาไว้ในอารม Fulda พร้อมกับหนังสือที่ท่านกำลังอ่านก่อนจะถูกฆ่า หนังสือขาดเป็นรอยยาวเพราะคมดาบและเปื้อนเลือดของท่านนักบุญ •

               -TOP-