นักบุญวาเลนไทน์
14 กุมภาพันธ์


       นักบุญเวเลนไทน์เป็นองค์อุปถัมภ์ของคู่รัก  เป็นพระสงฆ์ศักดิ์สิทธิ์แห่งกรุงโรม ในช่วงการเบียดเบียนคริสตชนโดยจักรพรรดิ์เกลาดีอุสที่ 2  ท่านถูกจับและถูกตีด้วยท่อนไม้  เมื่อเจ้าเมืองโรมเห็นว่าคำสัญญาและการทรมานท่านนักบุญไม่เกิดผล จึงสั่งให้ตัดศีรษะของท่านในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 269 บนถนนฟลามีเนียน  ต่อมาในปี 350 ได้มีการสร้างวัดเป็นเกียรติแก่ท่านในจุดที่ท่านเสียชีวิต

       ชื่อวาเลนไทน์แปลว่าvalor ซึ่งหมายถึงคุณค่าหรือความกล้าหาญ เป็นเวลาหลายศตวรรษที่คู่รักสวดขอความกล้าและพลังจากท่านเมื่อต้องเผชิญหน้ากับปัญหาความรัก  การส่งจดหมายรักถึงกันในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ มาจากความเชื่อว่านก หลังจากที่หยุดการผสมพันธ์ในช่วงฤดูหนาวที่ยาวนาน เริ่มจับคู่กันในวันวาเลนไทน์

 

 -TOP-