สียงออร์แกนบรรเลงเพลงเศร้า ก้องกังวานไปทั่ววัด ขณะที่พระสงฆ์ผู้ประกอบพิธีกำลังเดินลงจากพระแท่น เพื่อประกอบพิธีปลงศพตามธรรมเนียมคริสตัง ร่างนั้นแข็งทื่อ ไม่ไหวติง นอนเหยียดยาวอยู่ในโลงสีขาว ซึ่งตั้งอยู่กลางวัด
       ผู้แทนสัตบุรุษเดินสำรวมขึ้นกล่าวคำอาลัย ทุกคนยืนนิ่ง ก้มหน้า
       “กราบนมัสการคุณพ่อที่เคารพอย่างสูง คุณพ่อจากพวกเราไปอย่างไม่มีวันกลับ แต่...แต่คุณพ่อครับ คุณพ่อจากพวกเราไปแต่กาย ส่วนใจของคุณพ่อนั้นคงยังอยู่ใกล้ชิดพวกเรา อยู่ท่ามกลางพวกเราต่อไป คอยร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพวกเรา คุณพ่อครับ แม้ว่าคุณพ่อจะมาอยู่และทำงานสำหรับพวกเราเพียงชั่วระยะเวลาอันสั้น แต่นั่นแหละครับ คุณพ่อได้สร้างความประทับใจแก่พวกเราทุกคนอย่างลึกซึ้ง ความใจดีความเผื่อแผ่ของคุณพ่อตลอดจนความเสียสละที่คุณพ่อได้ทำเพื่อเห็นแก่ความดี และความสุขของประชาสัตบุรุษนั้น จะฝังแน่นอยู่ในความทรงจำของพวกเรา จนกว่าชีวิตจะหาไม่...คุณพ่อครับ ขอให้คุณพ่อได้นอนหลับให้สบายเถิดครับ... พวกเราขอกราบลาคุณพ่อก่อนครับ”
       เสียงสะอื้นประปรายทั่ววัด บางคนควักผ้าเช็ดหน้าขึ้นซับน้ำตาแห่งความอาลัยอาวรณ์ ในความเงียบวังเวงนั้น หัวใจของทุกคนที่มาร่วมพิธีต่างอัดอั้นตีบตัน...  ตาของผมพร่าขณะจ้องดูร่างอันปราศจากวิญญาณของคุณพ่อผู้น่านับถือผู้นั้น ผมหลับตา วาดภาพ เห็นร่างอันไม่ไหวติงของผมเองนอนเหยียดยาวอยู่ที่นั้น ควันกำยานขจายไปทั่ว แต่ผมคงไม่ได้กลิ่นเสียแล้ว พระสงฆ์ในชุดดำกำลังประกอบพิธีอย่างสำรวมอยู่บนพระแท่น...
       “พี่น้อง ก่อนจะนำร่างกายของพี่น้องของเราผู้นี้ไปพักผ่อนชั่วคราวเพื่อรอการกลับคืนชีพในวันสุดท้ายนั้น ขอเชิญผู้แทนของเรามากล่าวอำลาเป็นครั้งสุดท้าย...”
       มโนภาพของผมหยุดกึกลง เอ...  เขาจะพูดไว้อาลัยผมอย่างไรจะเหมือนกับที่ผมเพิ่งได้ยินคำกล่าวไว้อาลัย และชมเชยคุณพ่อองค์นั้นหรือเปล่า เขาอาจจะสรรหาคำพูดยกยอสรรเสริญเกินความจริง เพราะเป็นมารยาทที่ดีที่จะกล่าวดีถึงผู้ล่วงลับ คนที่มาพูดไว้อาลัยผมนั้นเขาอาจจะก้าวออกมาพูดด้วยความเต็มใจ เพราะชีวิตของผมเต็มด้วยความดีสมควรแก่การยกย่องสรรเสริญ หรือบางทีเขาอาจจะรู้สึกกระอักกระอ่วนที่จะออกมาพูด เพราะจะค้นหาความดีสักเล็กน้อยจากชีวิตของผมเทบไม่ได้ ใช่ คนเราใช่ว่าจะชั่วไปทั้งหมด ต้องมีอะไรดีบ้างไม่มากก็น้อย ทว่าความดีที่ผมประกอบไว้นั้นอาจจะน้อยมากเหลือเกิน น้อยมากจนกระทั่งว่าผู้ที่ออกมากล่าวไว้อาลัยผมนั้นต้องสรรหาคำพูด ต้องเติมเสริมต่อความดีขึ้นมา จริงบ้าง ไม่จริงบ้าง ทั้งนี้และทั้งนั้น เพื่อรักษามารยาท...
       ครับ  เขาจะพูดไว้อาลัยอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับชีวิตของผมที่กำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้ •

 

 

 -TOP-