อ่านบทความย้อนหลัง   พิมพ์บทความ PRINT             

 

ความรอดได้มาจากศัตรูของพวกเรา

---------------------------------------

       ถึงเวลาที่คุณพ่อบอสโกคิดจะวางรากฐานจัดตั้งคณะที่ท่านได้ใฝ่ฝันมาตั้งแต่นมนานแล้วสักที  ทั้งนี้เพื่อจะได้ให้งานของท่านดำรงคงอยู่ตลอดไป  แต่การคิดจะตั้งคณะนักบวช  เป็นต้นในสมัยนั้น  ซึ่งรัฐบาลกำลังพยายามโค่นคณะนักบวชต่างๆ ให้หมดสิ้นไป  มันไม่ใช่ของง่าย  ยิ่งกว่านั้น มันดูเหมือนจะเป็นความโง่เง่าบัดซบเสียด้วยซ้ำ

       วันหนึ่ง  ฯพณฯรัฐมนตรีรัตตัซซี  ได้ปรารภกับคุณพ่อบอสโกอย่างที่ท่านไม่คาดฝันเลยว่า
       "คุณพ่อบอสโกครับ  ผมเห็นคุณค่า  และขอชมจุดมุ่งหมายอันสูงเด่นแห่งกิจการงานของคุณพ่อ  ซึ่งทำคุณต่อมนุษย์อย่างมากมายนั้นด้วยจริงใจ  ผมขอให้คุณพ่อมีอายุมั่นขวัญยืนต่อไปอีกนาน เพื่อจะได้สามารถทำงานเพื่อความดีของยุวชนทั้งหลายโดยไม่รามือ  แต่คุณพ่อครับ  คุณพ่อก็เป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาซึ่งสักวันหนึ่งจะต้องตายไปเหมือนกัน  ฉะนั้น  ถ้าคุณพ่อตายไปแล้ว  กิจการงานของคุณพ่อทั้งหมดเหล่านี้จะเป็นอย่างไรเล่าครับ  คุณพ่อเคยคิดถึงเรื่องนี้แล้วหรือยังครับ"
 
       "ก็อ้ายเรื่องนี้แหละครับ  ที่เป็นความร้อนใจอันใหญ่หลวงของผม"

       "แต่หากคุณพ่อจะตั้งสมาคมหนึ่ง  โดยมีพระสงฆ์  และฆราวาสเป็นสมาชิก  อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์บางอย่างโดยพยายามอบรมพวกเหล่านี้ให้ดื่มด่ำด้วยจิตตารมณ์และความร้อนรนในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เยี่ยงคุณพ่อเอง  เพื่อว่าพวกเขาเหล่านี้จะได้เป็นผู้ช่วยและผู้สืบงานของคุณพ่อต่อไป  คุณพ่อเห็นเป็นอย่างไรครับ"

       "มันดีแน่ละครับ  แต่ ฯพณฯเห็นว่าในสมัยเบียดเบียนเช่นนี้จะมีหวังทำได้สำเร็จหรือครับ"
 
      "อ๋อ  แน่นอน ไม่ต้องสงสัยครับ  ขอให้คุณพ่อตั้งสมาคมดังว่านี้ให้เหมาะสมกับความจำเป็นของสมัย  โดยอู่ใต้ตัวบทกฎหมายเยี่ยงสมาคมอื่นๆ เช่น  ยอมเสียภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นต้น  นั่นแหละครับ  คือว่าเป็นสมาคมของเอกชนอิสระธรรมดาทั่วไป  ที่อยู่ร่วมกันโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อทำประโยชน์ให้ผู้อื่นนั่นเองครับ"

       ข้อเสนอของ ฯพณฯ  รัตตัซซีนี้  เปรียบเสมือนแสงสว่างซึ่งส่องให้คุณพ่อบอสโกเห็นลู่ทางได้อย่างทะลุปรุโปร่งทีเดียว  ทั้งนี้เนื่องด้วยว่า  ฯพณฯ  รัตตัซซี  เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านกฎหมายอย่างหาตัวจับยาก  คุณพ่อบอสโกจึงตกลงรับคำทันที  พร้อมกับถามว่า

       "แล้ว ฯพณฯ จะยอมรับรองคณะนักบวชในรูปดั่งว่านี้ไหมครับ"

       "แน่นอนครับ  ผมรับรอง  และจะทำให้ทุกคนยอมรับรองด้วย"

       เมื่อเรื่องเป็นเช่นนี้แล้ว  คุณพ่อบอสโกก็โล่งใจ  และได้เริ่มร่างวินัยต่างๆ ทันที  ซึ่งภายหลังก็ได้รับการรับรองจริงๆ คณะนักบวชซาเลเซียนจึงได้ถือกำเนิด  ได้มีชีวิต  และจะยืนยงต่อไปเสมอ  โดยความช่วยเหลือของบุคคลคนเดียวกันซึ่งสองปีก่อนหน้านั้นได้ออกกฎหมายต่อต้านคณะนักบวชต่างๆ อย่างเห็นดำเห็นแดง
       บ่อยครั้ง  คุณพ่อบอสโกมักยิ้มๆ กับบรรดามิตรสหายและเด็กๆ ของท่านว่า  ความรอดได้มาจากศัตรูของพวกเรา  ที่คณะของเรามีขึ้นได้นี้  เราต้องขอบใจศัตรูตัวยงต่อคณะนักบวชต่างๆ รู้ไหม  เพราะเขาได้ช่วยเราจนตลอดรอดฝั่งทีเดียว  เห็นหรือยังล่ะว่าพระญาณสอดส่องของพระเป็นเจ้าหยอกเราเล่นอย่างที่เราเองก็คิดไม่ถึง •

 

 

 

 -TOP-