พ่อบอสโกยิ้ม
................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ข้อพิสูจน์ที่ดีกว่าหมด

       ความนับถือและความรักซึ่งพระเจ้าวิกตอร์เอมานูเอลมีต่อคุณพ่อบอสโกนั้นใหญ่ยิ่งจริงๆ  เพราะเรามีข้อพิสูจน์ที่จารึกเป็นหลักฐานชัดแจ้งอย่างยิ่ง

       คือว่า  ในวันเหล่านั้นพอดีคุณพ่อบอสโกประสบความอัตคัดอย่างหนัก  ท่านจึงได้ออก
ล๊อตเตอรี่เพื่อหาทุนมาช่วยเด็กกำพร้า

       บรรดาผู้มีตระกูลแห่งกรุงตุรินกว่า  400  คน  ได้มาประชุมกันเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนล๊อตเตอรี่ที่คุณพ่อบอสโกได้จัดขึ้นต่างแข่งขัน  จนในไม่ช้าห้องโถงนั้นก็เต็มไปด้วยห่อของขวัญมากหลาย  แต่ที่เด่นกว่าหมด  ก็เป็นพวกรัฐมนตรี  และพระมหากษัตริย์เอง  ซึ่งนอกจากถวายของมากมายแล้ว  ยังได้สั่งซื้อล็อตเตอรี่ของคุณพ่อบอสโกเป็นปึกๆ ทีเดียว   แถมยังจ่ายเงินสดอีกด้วย.

        วันหนึ่ง  ราชองครักษ์ท่านเคานท์ดันโกรญาได้ทูลพระมหากษัตริย์ถึงเรื่องกิจการของคุณพ่อบอสโก  พระมหากษัตริย์จึงตรัสว่า.....

       "นั่นน่ะซี  คุณพ่อบอสโกถึงได้ออกล๊อตเตอรี่เรี่ยไรเงิน  เออ...นี่ท่านเคานท์ กรุณาไปซื้อล็อตเตอรี่ของคุณพ่อบอสโกมาให้ฉันสัก 500 ใบเถอะ "

       " แต่พระองค์ได้ทรงซื้อแล้วนี่พะย่ะค่ะ...."

       "อะไร  ฉันซื้อแล้วหรือ..."

       "พะย่ะค่ะ   บางทีพระองค์จะทรงจำไม่ได้...

       "ไม่เป็นไร  เอาเถอะ  ไปซื้อมาอีก  500  ก็แล้วกัน  เราต้องช่วยพระสงฆ์ที่น่าสงสารองค์นี้..."

       ท่านเคาน์จึงได้ไปจัดการตามรับสั่ง  คุณพ่อบอสโกได้หัวเราะถึงสองครั้ง  ครั้งหนึ่งสำหรับการสั่งซื้อครั้งแรก  และอีกครั้งหนึ่งสำหรับครั้งที่สองนี้ •