พ่อบอสโกยิ้ม
................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ใต้ฝ่าพระบาทของพระสันตะปาปา

 

 

       ระหว่างอาทิตย์ศักดิ์สิทธิ์ปีนั้น  พระสันตะปาปาทรงปรารถนาให้คุณพ่อบอสโกไปอยู่ใกล้ๆ  พระองค์ตลอดพิธีในพระวิหารนักบุญเปโตร  และในวันอาทิตย์ปาสกา  ซึ่งปีนั้นตกในวันที่ 4 เมษายน ท่านนักบุญพร้อมกับพระคาร์ดินัลองค์หนึ่งไปคอยอยู่บนหน้ามุขซึ่งพระสันตะปาปาจะต้องออกมาอวยพรแก่มหาชน  ขณะที่ท่านกำลังตะลึงมองฝูงชนข้างล่าง  ซึ่งแออัดยัดเยียดกันกว่า 2 แสนคนอยู่นั้นก็พอดีเสลี่ยงแบกพระสัตะปาปามาถึง  คุณพ่อบอสโกไม่ทันรู้ตัวจึงหลบไม่ทัน  สุดความสามารถที่จะเลี่ยงได้  จึงรีบหันข้าง  และปลายพระบาทของพระสันตะปาปาก็พาดลงมาอยู่บนบ่าของคุณพ่อบอสโกพอดี.

        สองวันหลังจากนั้นคุณพ่อบอสโกเข้าเฝ้าอีก  พอพระสันตะปาปาทรงทอดพระเนตรเห็นก็ทรงแกล้งตีพระพักตร์ขรึมตรัสว่า...

       "อย่างไรกันคุณพ่อบอสโกในวันปาสถาขณะที่เราอวยพรแก่มหาชนนั้น  คุณพ่อไปหมกอยู่ไหน...แหม...เล่นมาอยู่ต่อหน้าพระสันตะปาปาจนพระองค์ต้องแทบเอาพระบาทไปพาดบนไหล่ของคุณพ่อยังกะว่าพระองค์ต้องพึ่งคุณพ่อทีเดียวนะ..."

       "โอ ข้าแต่พระองค์  ข้าพเจ้าไม่ได้เจตนาเลย  แต่ถ้าหากว่ามันเป็นการ ขัดเคืองพระทัยพระองค์แล้วก็ขอได้ทรงประทานการอภัยแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดพระเจ้าข้า..."

       "อะไรนะ...ยังกล้าสงสัยว่าคุณพ่อไม่มีผิดอีกรึ..."

       คุณพ่อบอสโกที่น่าสงสารของเราไม่รู้จะตอบว่าอย่างไร  ได้แต่มองพระองค์อย่างงงๆ  เล่นเอาพระสันตะปาปาปีโอที่  9 ต้องกลั้นพระสรวลแทบตาย
ต่อมาภายหลังเมื่อคุณพ่อบอสโกมาทราบว่าพระสันตบิตาเจ้าทรงหยอกเล่นเท่านั้น  ท่านก็ระเบิดหัวเราะออออกมาอย่างครื้นเครง •