พ่อบอสโกยิ้ม
................................................................................................................................................................................................................................................................................................

มื้อของพระสันตะปาปา       และก็ในการเข้าเฝ้าครั้งนี้เองที่สมเด็จพระสันตะปาปา ปิโอที่ 9 เพื่อแสดงพระทัยดี  เยี่ยงบิดาของพระองค์ต่อคุณพ่อบอสโกและเด็กๆ ของท่าน  คือหลังจากที่ได้ตรัสกับท่านว่า

       "เรามอบสิทธิพิเศษทุกอย่างที่เธอขอ"

        แล้ว  พระองค์ได้ตรัสเสริมอีกว่า

       "แต่เธอยังต้องการอะไรอีกบางอย่างใช่ไหมล่ะ"

       คุณพ่อบอสโกของเรางงอีกแล้ว  ฉะนั้น  พระสันตบิตาเจ้าจึงตรัสต่อไปว่า

       "แน่ละ  เธอยังต้องการอะไรบางอย่างจากเราแน่ๆ"
       "โอ  ข้าแต่พระองค์  เมื่อได้รับพระพรจากพระองค์แล้ว ข้าพเจ้าจะบังอาจทูลขออะไรอีกเล่า"
       "อะไรกัน  เธอไม่อยากให้เด็กๆ  ของเธอยินดีและร่าเริง ในเมื่อเธอกลับไปหาพวกเขาหรือ"
       "หามิได้  ข้าพเจ้าอยากพระเจ้าข้า"
       "ถ้าอย่างงั้นรอก่อนนะ"

       ว่าแล้วพระองค์ก็ทรงเปิดหีบทรัพย์  กอบเหรียญทองออกมากอบหนึ่งโดยไม่ได้นับเสียด้วยซ้ำ  แล้วทรงยื่นให้คุณพ่อบอสโกตรัสว่า

       "นี่แน่ะ  คุณพ่อจงเอาเงินนี้ไปจัดการเลี้ยงเด็กๆ ของคุณพ่อมื้อหนึ่งในนามของเราเถอะ"

       คุณพ่อบอสโกได้ทำตามรับสั่งทุกอย่าง  และทุกคนพากันเรียกอาหารมื้อนั้นว่า มื้อของพระสันตะปาปา  คุณพ่อบอสโกกับเด็กๆ ของท่านร่าเริงยิ้มแย้มแจ่มใสไชโยโห่ร้องให้พระสันตะปาปาผู้พระทัยดีนี้อย่างสนุกสนาน •