พ่อบอสโกยิ้ม
................................................................................................................................................................................................................................................................................................

เรามาแบ่งกันคนละครึ่ง

 

       ในปี ค ศ. 1854  มีเด็กชายอายุ 16 ปีคนหนึ่งเข้ามาขอรูปพระจากคุณพ่อบอสโก  คุณพ่อบอสโกมองเขาสักครู่  แล้วทำท่าเอามือขวาตัดลงบนฝ่ามือซ้าย  แบ่งออกเป็นสองส่วนพลางกล่าวว่า

       "ไมเกิ้ล  เรามาแบ่งกันคนละครึ่ง !"

       เด็กคนนี้ไม่เคยเห็นและไม่เคยรู้จักคุณพ่อบอสโกมาก่อนฉะนั้นจึงงงเป็นไก่มาแตก  และไม่เข้าใจความหมายของคำเหล่านี้แต่ต่อมาเมื่อได้พบกับคุณพ่อบอสโกบ่อยขึ้นเขาก็รู้สึกติดใจ  และติดท่านแจดังกะเงาของท่านนักบุญทีเดียวแต่ต่อมาเมื่อได้พบกับคุณพ่อบอสโกบ่อยขึ้นเขาก็รู้สึกติดใจ  และติดท่านแจดังกะเงาของท่านนักบุญทีเดียว

       ภายหลังเด็กคนนี้  ได้กลายเป็นสามเณรคนแรกของคุณพ่อบอสโก  เป็นพระสงฆ์องค์แรกของท่าน  เป็นผู้ช่วยงานมือขวาของท่าน และเป็นผู้สืบตำแหน่งคนแรกของท่านด้วย  เด็กคนนี้ใช่อื่นไกล  เขาคือคุณพ่อไมเกิ้ล  รัว (ภายหลังได้เป็นอัคราธิการองค์แรกของคณะซาเลเซียนสืบตำแหน่งจากคุณพ่อบอสโก  และได้ถูกตั้งเป็นบุญราศีในปี 1972 )  ผู้ซึ่งตลอดชีวิต  ได้เลียนแบบฤทธิกุศลอันรุ่งโรจน์ของคุณพ่อบอสโกทุกอย่าง  ได้แบ่งความศักดิ์สิทธิ์คนละครึ่งกับคุณพ่อบอสโก  ฉะนั้นเขาจะได้ร่วมส่วนในความรุ่งโรจน์แห่งการเป็นนักบุญเยี่ยงคุณพ่อบอสโกด้วยแน่นอน

       โอ! สักกี่ครั้งที่คุณพ่อบอสโกระลึกถึงคุณพ่อรัวในเหตุการณ์นั้น  และสักกี่ครั้งที่คุณพ่อรัวเองทำให้คุณพ่อบอสโกระลึกถึงมันขึ้นมาได้อีก  ท่านทั้งสองจะยิ้มอย่างผาสุก  ในเมื่อหวนระลึกถึงการพบครั้งแรกนั้น •