พ่อบอสโกยิ้ม
................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ทำนายอนาคตของพระสันตะปาปา


       เมื่อใกล้จะเริ่มปี ค.ศ. 1870  คุณพ่อบอสโกได้เขียนจดหมายฉบับหนึ่งไปถึงสมเด็จพระสันตะปาปา  ทูลพระองค์ว่าอย่าได้วางพระทัยในสถานการณ์ซึ่งลวงให้คาดว่าจะมีสันติภาพ  ทว่า  ให้เตรียมพระองค์สำหรับยอมสละกรุงโรม  ซึ่งจะถูกยึดไปในไม่ช้านี้
พระสันตะปาปาปีโอที่ 9  จึงได้ทรงเรียกคุณพ่อบอสโกให้ไปเฝ้าในวันที่ 21  กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1870  และก่อนจะจาก  คุณพ่อบอสโกได้ทูลขึ้นว่า

       "ข้าแต่พระองค์  ข้าพเจ้ามีสิ่งสำคัญหลายอย่างที่จะต้องแจ้งให้พระองค์ทราบ  ทว่า ข้าพเจ้าไม่กล้าทูล...."
       "บอกมาเถอะ  ไม่ต้องกลัว"
       "พระองค์อยากให้ข้าพเจ้าทูลไปอย่างตรงไปตรงมาหรือ ว่า...."
       "เราสั่งให้บอกมาโดยไม่ต้องปิดบังอะไรทั้งหมด"
       
ดังนั้นคุณพ่อบอสโกจึงได้ทูลทำนายถึงสงครามอันน่าสยดสยองระหว่างฝรั่งเศสกับรัสเซีย  ถึงการถอยทัพของนโปเลียนออกจากกรุงโรม  ถึงความล่มจมแห่งจักรวรรดิฝรั่งเศสและหายนะมหันต์  ซึ่งจะตกแก่ประเทศฝรั่งเศส  เป็นต้นที่กรุงปารีส....
       หลังจากหยุดเงียบไปสักครู่แล้ว  คุณพ่อบอสโกจึงทูลถามขึ้นด้วยความรู้สึกสะเทือนใจอย่างสุดซึ้งว่า

       "ข้าแต่พระองค์  จะให้ข้าพเจ้าทูลต่อไปหรือยังไงพระเจ้าข้า"
        "พอแล้ว  พอแล้ว  โอ  ใครจะไปรู้คืนนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นแก่เรา...พระสันตะปาปาตรัสขึ้นด้วยความรู้สึกสะเทือนใจเช่นกัน"

       เมื่อคุณพ่อบอสโกกลับถึงกรุงตุรินแล้ว  ท่านได้เขียนจดหมายไปถึงพระสันตะปาปา  แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทูลในวันนั้นจนครบบริบูรณ์  ในโอกาสนี้คุณพ่อบอสโกมิได้ยิ้มหรือหัวเราะเลย  ทว่าหลังจากสงครามระหว่างรัฐบาลต่างๆ  ในยุโรปกับพระศาสนจักรได้สงบราบคาบลงแล้ว  ท่านกับพระสันตะปาปาก็ได้หัวเราะกันหลายครั้ง  ในเมื่อหวนคิดถึงการทำนายในครั้งนั้น •