พ่อบอสโกยิ้ม
................................................................................................................................................................................................................................................................................................


กับพระสันตะปาปา ปีโอที่ 9


       การปฏิวัติในปี  ค ศ. 1870 มีผลกระทบกระเทือนถึงอาณาจักรโรมของพระสันตะปาปาอย่างน่ากลัว  บรรดา  พระคาร์ดินัลพระสังฆราช  พระศาสนิกชนทั่วโลก  ต่างพากันขอร้องสมเด็จพระสันตะปาปา ปีโอที่ 9  ให้เสด็จหนีจากกรุงโรม  ไปอาศัยอยู่ในประเทศอื่นซึ่งจะได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี แต่พระสันตะปาปาได้ทรงปรึกษากับคุณพ่อบอสโกเสียก่อนซึ่งคุณพ่อบอสโกได้ตอบว่า

       "ข้าแต่พระองค์  นายชุมพาคือเทวาแห่งอิสราเอลจะต้องอยู่ในที่ของตนเพื่อเฝ้าศิลาอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า  ฉะนั้นขอให้พระองค์ทรงยับยั้งอยู่ในกรุงโรมต่อไปเถิด"

       ฉะนั้นสมเด็จพระสันตะปาปา ปีโอที่ 9 จึงไม่ทรงยอมออกจากกรุงโรม  พระองค์พร้อมกับผู้สืบตำแหน่งต่อมาได้ยอมถูกกักขังคล้าย ๆ กับเป็นนักโทษอยู่ในเขตกรุงวาติกันเป็นเวลาถึงเกือบ 60 ปี จนกระทั่งได้ทำสนธิสัญญาลาเตรัน  ซึ่งเป็นอันยุติการแตกแยกระว่างรัฐบาลอิตาลีกันพระศาสนจักร  และดังนี้  เรื่องทุกอย่างก็ได้สงบลงดังเดิม