อ่านบทความย้อนหลัง   พิมพ์บทความ PRINT             

 

พระองค์จะเลยอายุของนักบุญเปโตรด้วยซ้ำ
        เราต้องรู้ไว้ด้วยว่า  ในสมัยนั้น  ใครๆ เขาถือกันว่า  จะไม่มีพระสันตะปาปาองค์ไหนสามารถครองราชย์ได้นานกว่านักบุญเปโตร  ประมุของค์แรกแห่งพระศาสนจักร  และความจริงก็ยังไม่เคยมีพระสันตะปาปาองค์ไหนเลยจริงๆ ด้วย

       เรื่องต่อไปนี้เป็นที่แสดงอย่างชัดว่า  พระสันตะปาปาปีโอที่ 9 ได้ทรงตอบแทนความรักของคุณพ่อบอสโกและบรรดานักบวชซาเลเซียนที่ได้มีต่อพระศาสนจักรและต่อพระองค์เองด้วยนั้น  ด้วยพระทัยดีอันซาบซึ้งตรึงใจเสียนี่กระไร

        ในเดือนกุมภาพันธ์ 1869  คุณพ่อบอสโกได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตปิตาเจ้าอีกครั้งหนึ่ง  ซึ่งพระองค์ได้ทรงต้อนรับด้วยความยินดีจนพระชลนัยน์คลอหน่วย  พระองค์ตรัสว่า

       "โอ  คุณพ่อบอสโกที่รัก  เราชรามากแล้ว  เราอาจจะตายวันตายพรุ่งไปไม่มีใครรู้ได้  ฉะนั้นถ้าคุณพ่อมีอะไรจะขอสำหรับคณะของคุณพ่อละก็  จงรีบขอมาเร็ว ๆ เถิด"

        ฝ่ายท่านนักบุญมองพระสันตะปาปาด้วยความรัก  และกล่าวขึ้นเป็นเชิงทำนายด้วยความราบคาบบวกกับความมั่นใจอันเป็นนิสัยของท่านตามเคยว่า

        "ข้าแต่พระองค์พระเจ้าจะทรงค้ำจุนพระองค์ไว้อีกนาน  เพราะพระเจ้าทรงปรารถนาให้พระองค์ประกอบพระราชกรณียกิจอีกมากเพื่อคุณงามความดีของพระศาสนจักร"

        "อะไรกัน....เป็นไปได้หรือ  เหลืออีกปีครึ่งเท่านั้น  เราก็จะถึงระยะเวลาที่นักบุญเปโตรได้เคยครองตำแหน่งพระสันตะปาปามาแล้วนะ"

        "แต่จะเป็นอย่างไรก็ตาม  พระองค์จะต้องถึงแน่ๆ"

        "ไม่มีหวังเสียละ  เธอพูดอะไรก็ไม่รู้"

        "ข้าแต่พระองค์  ข้าพเจ้าขอย้ำว่า  พระองค์ไม่เพียงแต่จะได้ครองราชย์เป็นระยะเวลานานเท่ากับพระสันตะปาปา นักบุญเปโตรเท่านั้น  ทว่าพระองค์จะทรงเลยเสียด้วยซ้ำ"

        และเหตุการณ์ก็ได้สำเร็จตามคำกล่าวของคุณพ่อบอสโกทุกประการ  หลายครั้งที่พระสันตะปาปาปีโอที่ 9  ทรงแย้มพระสรวลกับคุณพ่อบอสโก  ในเมื่อระลึกถึงคำทำนายในครั้งนี้ โดยพระองค์ทรงเรียกคุณพ่อบอสโกว่า  “นักทำนายผู้เห็นการณ์ไกล”

 

 

 

 -TOP-