บทบรรณาธิการ


       ปีนี้คณะซาเลเซียนสมโภชครบรอบ 150 ปีแห่งการตั้งคณะ ทางคณะถือว่าเป็นปีศักดิ์สิทธิ์ซาเลเซียน เป็นปีแห่งการโมทนาคุณพระเจ้าสำหรับของขวัญยิ่งใหญ่ที่พระองค์ประทานให้แก่พระศาสนจักร แก่สังคม และแก่โลกเยาวชน เป็นปีแห่งการย้อนกลับไปมองประวัติศาสตร์ของคณะตลอด 150 ปีที่ผ่านมาที่ซาเลเซียนต่างชาติต่างภาษาได้สานต่อพระพรพิเศษของพระจิตเจ้าที่ประทานให้แก่คุณพ่อบอสโก พระพรแห่งการเป็นเครื่องหมายและผู้นำความรักของพระเจ้าให้แก่เด็กและเยาวชน โดยเฉพาะที่ยากจนและถูกทอดทิ้ง พร้อมกับความรู้คุณต่อพระเจ้าที่ซาเลเซียนแต่ละรุ่นแต่ละสมัยได้ทุ่มเทชีวิตเพื่อเติมเต็มชีวิตเด็กและเยาวชนจำนวนนับไม่ถ้วน ในเวลาเดียวกันสำนึกในความขาดตกบกพร่องสำหรับการที่ยังมีเด็กและเยาวชนอีกจำนวนมากที่ยังไม่ได้สัมผัสความรักของพระเจ้าเพราะซาเลเซียนยังไม่ได้ทุ่มเทเพียงพออย่างของคุณพ่อบอสโกได้ทำ

       ปีศักดิ์สิทธิ์ซาเลเซียนจึงเป็นปีแห่งการกลับไปสู่ต้นกำเนิด กลับไปสู่ผู้ตั้งคณะ กลับไปสู่จิตตารมณ์แรกเริ่ม เพื่อทำให้สิ่งที่เป็นและสิ่งที่ทำในทุกวันนี้มีความเชื่อมโยงไปที่ต้นกำเนิดโดยไม่แปรเปลี่ยนผิดเพี้ยน  แม้สถานการณ์และบริบทอาจเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยและจำต้องมีการดัดแปลงและปรับยุทธศาสตร์เพื่อประสิทธิภาพของการรับใช้เยาวชนตามเป้าหมายของคณะ  กระนั้นก็ดี แก่นแห่งจิตตารมณ์และเป้าหมายยังต้องเหมือนเดิมอย่างคงเส้นคงวา  เคยมีคนพูดทีเล่นทีจริงว่า “ถ้าคุณพ่อบอสโกกลับมามีชีวิตอยู่เวลานี้ ไม่รู้ว่าคุณพ่อบอสโกจะจำซาเลเซียนของท่านได้หรือเปล่า”  ถึงจะเป็นคำพูดทีเล่นทีจริง แต่ก็น่าคิดและชวนให้คิดต่อ  เพราะขนาดเวลาที่คุณพ่อบอสโกยังมีชีวิตอยู่ คุณพ่อยังต้องตัดพ้อทำนองนี้แล้ว ตอนที่คุณพ่อเขียนจดหมายจากกรุงโรม

       จิตวิสัยเล่ม 7 จึงมีเนื้อหาชวนให้ผู้อ่านกลับไปยังจุดเริ่มต้น  ที่มาของคติพจน์ “Da mihi animas, cetera tolle”  การเลือกนักบุญฟรังซิส เดอ ซาลส์ เป็นแบบอย่าง องค์อุปถัมภ์และชื่อคณะซาเลเซียน ท่านผู้อ่านจะเห็นว่า ก่อนที่คุณพ่อบอสโกจะกลายเป็นสาวกของเยาวชนและผู้ตั้งคณะนักบวชซาเลเซียน คุณพ่อได้รับการหล่อหลอมจากการชี้นำของนักบุญกาฟัสโซมาตั้งแต่ก่อนจะบวชเป็นพระสงฆ์ด้วยซ้ำ  ชีวิต แบบอย่าง และคำเทศน์คำสอนของนักบุญกาฟัสโซช่วยกระชับความตระหนักในเป้าหมายแห่งชีวิตของคุณพ่อบอสโก จนกระทั่งกลายเป็นอุดมการณ์เพื่อบรรลุความศักดิ์สิทธิ์

       จิตวิสัย 7 อยากจะเชื้อเชิญท่านผู้อ่านร่วมปีศักดิ์สิทธิ์ซาเลเซียนด้วยความรู้สึกเดียวกันในการย้อนกลับไปสู่ต้นกำเนิดของครอบครัวซาเลเซียน กลับไปหาคุณพ่อบอสโก เพื่อจะได้รู้จัก เข้าใจ รัก และสานต่ออุดมการณ์ของท่านในยุคนี้  นอกจากจะสานต่อจิตตารมณ์และพันธกิจของคุณพ่อบอสโกแล้ว ยังเป็นการทำให้คุณพ่อยังมีชีวิตอยู่ ทำให้คุณพ่อยังเป็นปัจจุบันสำหรับเด็กและเยาวชนในยุคนี้ .